Thẻ: Má lúm đồng điếu có ý nghĩa gì

má lúm đồng tiền

Trong nhân tướng học, thì má lúm đồng tiền có sự ảnh hưởng mật thiết đến tích cách, và chính là điềm ...