Thẻ: Vài có lúm đồng tiền

má lúm đồng tiền

Trong nhân tướng học, thì má lúm đồng tiền có sự ảnh hưởng mật thiết đến tích cách, và chính là điềm ...